Palmzondag

Lezingen: Jes. 50:4-7 en Luc. 19:28-40 De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar het menselijke brein. Wanneer het over het menselijk brein gaat, dan