Het verhaal van Tamar

In de fotoalbum van Jozef en Maria vinden wij Tamar. Maar naast Tamar ook Juda, haar schoonvader. Tamar was achter elkaar met twee van Judas zoons getrouwd. Maar alle twee stierven zij vroeg. Tamar was een jonge weduwe, zonder kinderen.

Zijn derde zoon wilde Juda niet aan Tamar als echtgenoot geven. Hij dacht: “Ik moet voorkomen dat mijn jongste zoon ook nog sterft, net als zijn broers wanneer hij met Tamar getrouwd is.” Hoewel het volgens de toenmalige wet en gebruiken zijn plicht was om ook zijn derde zoon aan Tamar als echtgenoot te geven, zodat er kinderen kwamen, verzon Juda een smoesje. “Mijn jongste is nog niet oud genoeg. Ga maar terug naar je vader, Tamar. Terug bij je ouders wonen.” Een vernedering voor Tamar om weer bij haar ouders te wonen. In de schaduw van de dood leefde ze, zonder toekomst, zonder hoop om nog moeder te worden. Verongelijkt door Juda, want hoelang Tamar ook wachtte en hoewel Judas zoon ondertussen al volwassen was, Juda gaf Tamar zijn derde zoon niet tot man.

Ondertussen was ook de vrouw van Juda gestorven. Tamar dacht dat ze nu haar kans moest grijpen, dat ze nu haar recht moest opeisen. “Als de zoons van Juda niet ervoor zorgen dat ik moeder word, dan moet Juda daar maar zelf voor zorgen.”, dacht Tamar.

Ze verkleedde zich, versluierde haar gezicht en organiseerde het zo, dat ze Juda ontmoet – in bed. Zonder dat Juda het door had, werd hij de derde man van Tamar. En zij werd zwanger.

Wanneer Juda het nieuws hoort, spreekt hij er schande van. “Op de brandstapel met haar”.

Maar toen maakte Tamar aan Juda duidelijk, dat hij zelf de vader van haar kind is. Beschaamd gaf Juda toe: “Tamar is een rechtvaardige. Ik niet”. In de mannenwereld van die tijd komt Tamar in haar eentje op voor haar recht. Zij heeft het geheim van Israël wel verstaan.

Tamar bracht twee zoons ter wereld: Peres en Zerach. Het leek eerst alsof Zerach als eerste ter wereld zou komen, maar Peres werd toch de eerstgeborene. De laatste wordt de eerste. Tamar komt zo in de stamboom van Jezus terecht. Haar doorzettingsvermogen, haar moed en rechtvaardigheid geeft zij door aan Jezus. En is dat gek? De naam Tamar betekent dadelpalmboom en dat is het beeld voor rechtvaardigheid. Tamar maakt haar naam waar.